Editorial Team

Головний редактор: 

Мойсеєнко В.О. - доктор медичних наук, професор, академік Національної Академії наук Вищої освіти України, віце-президент відділення природничих фахових наук НАН ВО України, Стипендіат Кабінету Міністрів України, дійсний член ERA-EDTA Європейських асоціацій нефрології, діалізу і трансплантації та ISN Міжнародного товариства нефрологів

Редакційна колегія:

д.м.н., проф. БЕВЗЕНКО Т.Б. (НМАПО ім. П.Л. Шупика);

к.м.н. ГОВСЕЄВ Д.О. (Національний  медичний  університет  імені  О.О.  Богомольця); 

д.м.н.,  проф. ЗУБ  Л.О. (Буковинський державний медичний університет);

д.м.н., чл.-кор. НАМНУ, проф. КОЛЕСНИК М.О. (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»);

д.м.н., проф. КОНДРАТЮК  В.Є. (заст. головного ред.) (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);

акад. НАМНУ, з.л. України, д.м.н., проф. МАЙДАННИК В.Г. (заст. головного ред.) (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця); 

к.м.н.  МАЛЬЦЕВ  Д.В.  (відповідальний  секретар)  (Національний  медичний університет імені О.О. Богомольця);

д.м.н., проф. МІТЮРЯЄВА-КОРНІЙКО І.О. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);

з.д.н.т.  України, д.м.н., проф. СЕМИДОЦЬКА Ж.Д. (Харківський Національний медичний університет);

д.м.н., проф. СВІНЦІЦЬКИЙ А.С. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);

чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., проф. СИНЯЧЕНКО О.В. (Донецький   національний   медичний   університет   (ДонНМУ),   м.   Краматорськ);  

д.м.н., голова Польського нефрологічного товариства,  дійсний член АН Польщі, проф. FRANCISZEK KOKOT (Польща);

проф. GOCE SPASOVSKI (Македонія)