Щорічник «Актуальні проблеми нефрології» (Свід. про реєстрацію друкованого засобу масової інформа- ції серія КВ № 7480 від 25.06.03 р.), згідно з Наказом МОН України № 153 від 14.02.14 р., включений до переліку фахових видань, де можуть бути опубліковані матеріали докторських і кандидатських дисертаційних досліджень.

ISSN 2707-9198